Birmingham – UK

POLSKA WSPÓLNOTA KATOLICKA W BIRMINGHAM
Kancelaria Parafialna
Polish Millenium House
Bordesley St.
Birmingham B5 5PH

 

Czynna: środa, czwartek w godz. 11.00 – 12.00;
w innym czasie po uprzednim zgłoszeniu

tel. 0121 358 7102
e-mail: parafiabirmingham@hotmail.com
Aktualności na stronie internetowej: www.parafiabirmingham.org.uk

Duszpasterze:

ks. Marcin Kordel CRL – proboszcz parafii
Ks. Grzegorz Cyganik CRL

 

Historia parafii

Pierwsze przypływy polskich emigrantów do Anglii nastapiły po rozbiorach Polski, a przede wszystkim po nieudanych powstaniach w roku 1831, 1848,1863 1905. Szukali tu schronienia z powodów politycznych, ale także z powodów ekonomicznych. Po zakończeniu działań wojennych II Wojny Światowej wielka rzesza byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych zdecydowała się pozostać na terenie zjednoczonego królestwa. W tym ogólnym rozproszeniu, wielu Polaków znalazło się w olbrzymim przemysłowym Birmingham i tu się osiedliło. Początki były bardzo trudne. Musieli pokonywać różne przeszkody piętrzące się przed nimi jak opanowanie języka angielskiego, znalezienie mieszkania o które było bardzo trudno a przede wszystkim znalezienie pracy.  W miarę upływu czasu i postępów w urządzaniu sobie życia, zaczęli tęsknić za polskimi nabożeństwami, swoim pięknym śpiewem kościelnym, za słowem polskim mówionym z ambony przez polskiego księdza.

Te pragnienia znalazły swe urzeczywistnienie gdy w pierwszej połowie 1947 roku przybywa do Birmingham ks. Bronisław Kreuza. Pierwsze nabożeństwa po polsku odbywały się w kościele Oratory, lecz w wkrótce zostały przeniesione do kościoła Św. Michała. Ówczesny proboszcz angielski bardzo przychylnie ustosunkował się do Polaków. Zezwolił na odprawianie dwóch Mszy św. w niedziele o godz. 11.00 i 12.15, a także na bezpłatne korzystanie z domu parafialnego. Staraniem ks. Bronisława Kreuzy powstał Komitet Akcji Katolickiej, później przemianowany na Polskie Koło Katolickie, które miało za zadanie utrzymanie polskiego duszpasterstwa w Birmingham.


19 lutego 1949 obowiązki duszpasterza polskiej placówki katolickiej w Birmingham przejął ks. Franciszek Kącki CRL kapłan z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, kapelan Polskich Sił Powietrznych.

W początkach istnienia Polskiego Koła Katolickiego w Birmingham zaczęła kiełkować myśl wybudowania własnego domu skupiającego zycie tutejszej Polonii w oparciu o polskie duszpasterstwo. W 1953 roku zarząd PKK został poinformowany, że stary dom parafialny przy kościele Św. Michała zostanie zburzony na wskutek rozbudowy dzielnicy. Wobec tego wszystkie siły zostały skierowane na zebranie odpowiednich funduszy na budowę domu. Ze względu na problemy finansowe budowę polskiego centrum rozpoczęto dopiero w kwietniu 1961 roku. Budynek oddano do użytku 9 grudnia 1962 roku, kiedy to odbyło się uroczyste poświęcenie, dokonane przez ks. Opata Kanoników Regularnych Charles White i ks. Prałata Władysława Staniszewskiego.

Wielkim wstrząsem dla społeczności polskiej w Birmingham była śmierć ks. Dziekana Franciszka Kąckiego CRL, długoletniego i wielce zasłużonego proboszcza parafii, inicjatora i budowniczego Centrum Katolickiego, który zmarł 16 października 1981 roku. Pogrzeb polskiego duszpasterza był niewątpliwie wielkim wydarzeniem w Birmingham, które zgromadziło ok. 2000 wiernych. Po śmierci ks. Dziekana Franciszka Kąckiego CRL obowiązki proboszcza zostały powierzone ks. Zygfrydowi Zastockiemu CRL, który posługiwał Polakom w Birmingham i okolicy do 2008 roku. Nowym wyzwaniem dla duszpasterzy i polskiej Parafii w Birmingham było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie ogromna emigracja zarobkowa naszych rodaków na Wyspy Brytyjskie m.in. do Birminghamu.