Centrum Ochrony Dziecka

Ochrona Dzieci

 Informacje


W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich mianowany został Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jego zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach.

Mianowany został również duszpasterz niosący pomoc duchową ofiarom przestępstwa wykorzystania seksualnego przed ukończeniem 18. r. ż., ich rodzinom oraz wspólnotom zranionym przez wykorzystanie w środowisku pracy kościelnej.


 Kontakt


Delegat ks. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży:
ks. Piotr Adamus CRL – tel. 12 430 60 16 (nowy!), e-mail: piotr.adamus@onet.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin:
ks. Jarosław Klimczyk CRL – tel. 602 477 238, e-mail: klimjaro@gmail.com


 Centrum Ochrony Dziecka


W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka.

Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Dane kontaktowe:


 Dokumenty