Drezdenko

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

Plac Kościelny 2
66 – 530 Drezdenko
tel. (95) 762 23 35
tel./fax. (95) 762 01 15

parafiadrezdenko@gmail.com
http://parafiadrezdenko.pl

Aktualności w Parafii

Numer konta bankowego:

67 1020 2892 0000 5202 0522 5414

 

 

Księża pracujący w Drezdenku:

ks. Zdzisław Palus CRL- proboszcz i przeor

ks. Adam Wójcicki CRL

ks. Łukasz Murański CRL

ks. Jerzy Hajduga CRL

ks. Jan Lange CRL

ks. Marian Dudzik CRL

ks. Maciej Guziejko CRL

br. Andrzej Raczko CRL

 


 

            Kościół parafialny p. w.  Przemienienia Pańskiego w Drezdenku był budowany w latach 1998-1902 wg projektu architekta Johannesa Otzena.  Do czasu drugiej wojny światowej służył wspólnocie protestanckiej. Po II wojnie światowej na te ziemie przybyli Polacy W większości katolicy. W naturalny sposób kościół został przejęty przez nich  i  w dniu 5 sierpnia 1945 roku poświęcony na świątynię katolicką.

Kościół jest budowlą neogotycką zwieńczoną ponad siedemdziesięciometrową wieżą. Uwagę zwiedzających przyciągają witrażowe okna prezbiterium. Ich fundatorami byli bracia Stoltz. Cykl witraży w kościele przedstawiają sceny: zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; nawiedzenia św. Elżbiety; ofiarowania Jezusa w świątyni; pokłon trzech króli; chrzest w Jordanie; modlitwa w Ogrojcu; Ostatnia wieczerza;  ukrzyżowanie; zmartwychwstanie; spotkanie z Marią Magdaleną; droga do Emaus; niewierny Tomasz; zesłanie Ducha Świętego.

W kościele znajdują się doskonale zachowane organy z 1902 roku wykonane przez firmę znanego organmistrza Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą.

Kanonicy regularni laterańscy przybyli tutaj po II wojnie światowej wraz z nowymi osadnikami. Pierwotnie swoim oddziaływaniem duszpasterskim obejmowali bardzo szeroki obszar. Obecnie swoją działalność duszpasterską kanonicy sprawują w samym mieście Drezdenko oraz  3 okolicznych parafiach –  w Niegosławiu, Rąpinie, Nowym Drezdenku.

Dom zakonny w Drezdenku został wybudowany na przełomie  lat 70 i 80  XX wieku. Stary budynek plebani został wyburzony a na jego miejscu powstał nowy klasztor. Wybudowały go siostry kanoniczki z Palmy Majorki, które tutaj utworzyły swoją fundację.


 

 

Kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej
w Drezdenku

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego jest szóstą w kolejności chronologicznej świątynią pobudowaną w Drezdenku. Poprzedzały ją dwa nieistniejące już kościoły, które znajdowały się w obrębie twierdzy i trzy wcześniejsze świątynie zlokalizowane na Placu Kościelnym. Powód, dla którego główny drezdenecki kościół zlokalizowano niejako na uboczu, poza rynkiem lub którąś z pierzei przyrynkowych nie jest znany. Lokalizacja ta odbiega nieco i od tradycji brandenburskiej i od wielkopolskiej, choć w starszych wielkopolskich założeniach urbanistycznych (Rogoźno, Koźmin) takie lokalizacje występują. A może dawni mieszkańcy byli praktyczni i mając na uwadze kwestię przykościelnego cmentarza świątynię postawili w miejscu, jak na Drezdenko położonym dość wysoko i suchym.

Pierwsza znana wzmianka źródłowa o parafii w Drezdenku pochodzi z dokumentu biskupa Andrzeja Zaremby datowanego na 1298 rok. Dokument dotyczy podziału Archidiecezji Poznańskiej, w której Drezdenko znajdowało się do okresu reformacji. W źródłach z 1516 roku wymieniany jest drezdenecki pleban Marcin Rozbicki.

O pierwszym kościele zlokalizowanym na Placu Kościelnym wiadomo, że spłonął podczas wielkiego pożaru Drezdenka w 1662 roku. Rok później rozpoczęto kwestę na odbudowę świątyni. W pracach budowlanych mieszkańców Drezdenka wspomógł znacząco Elektor Fryderyk Wilhelm, który na odbudowę świątyni darował drewno, wapno i cegłę. Kościół odbudowano w 1664 roku, a w roku 1679 do jego bryły dostawiono wieżę. W wieży zawisł dzwon odlany w szczecińskiej giserni, który w 1740 roku pękł podczas wyjątkowo ciężkiej zimy. W kilka lat później stan kościoła oceniono jako zły, w 1752 roku pobudowano nowy korpus, a w rok później nową wieżę. W początku grudnia 1753 roku poświęcono nowy kościół. W zaledwie dwadzieścia kilka lat później wichura strąciła wierzchołek wieży, który spadając uszkodził dach. W 1777 roku w wieżę uderzył piorun. W 1802 roku kościół wyremontowano, a w trzy lata później ufundowano nowe organy. W okresie okupacji wojska napoleońskie urządziły w kościele magazyn. W roku 1840 budowlę poddano gruntownemu remontowi, podczas którego wymieniono część stolarki i dobudowano wokół kościoła cokół z głazów. Jednak stan budynku nadal się pogarszał i w 1886 roku zdecydowano o jego częściowym zamknięciu. Rozebrano go w 1902 roku, po wybudowaniu nowej, istniejącej do dzisiaj świątyni.

Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku wybudowano według projektu architekta prof. Johannesa Otzena (choć są tacy, którzy autorstwo projektu przypisują architektowi o nazwisku Spitt). Decyzję o przyjęciu projektu podjęto w 1896 roku. Roboty zakończono w roku 1902, 11 czerwca poświęcono nową świątynię. Po przejęciu Drezdenka przez Polaków, w dniu 5 sierpnia 1945 roku kościół poświęcono na świątynię katolicką.

Budynek kościoła stanowi dominantę miasta. Jest budowlą neogotycką o charakterystycznej rozczłonkowanej bryle zwieńczonej ponad siedemdziesięciometrową wieżą. Świątynia posiada halowe, trzyprzęsłowe, trzynawowe wnętrze zamknięte jednoprzęsłowym, trójbocznym prezbiterium. Elewacja zdobiona jest elementami z glazurowanych płytek ceramicznych. Uwagę zwiedzających przyciągają witrażowe okna prezbiterium. Ich fundatorami byli bracia Stoltz, znani drezdeneccy przemysłowcy. Cykl witraży w absydzie kościoła przedstawia: zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, nawiedzenie św. Elżbiety, ofiarowanie Jezusa w świątyni, w rozecie-pokłon trzech króli; chrzest w Jordanie, modlitwa w Ogrójcu, Ostatnia wieczerza, w rozecie-ukrzyżowanie; zmartwychwstanie, spotkanie z Marią Magdaleną, droga do Emaus, niewierny Tomasz, w rozecie-zesłanie Ducha Świętego.

Wyposażenie kościoła jest w przeważającym stopniu pierwotne. W prezbiterium znajduje się architektoniczny ołtarz główny zwieńczony trójkątnym tympanonem i flankowany parami kompozytowych kolumienek. We wnętrzu ołtarza umieszczono stylizowany obraz przedstawiający Jezusa łamiącego chleb. Po przeciwległej stronie jest prospekt organowy zwieńczony gzymsem koronującym i flankowany wykuszami. W prospekcie znajdują się doskonale zachowane organy z 1902 roku wykonane przez firmę znanego organmistrza Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą.
Obudowany zdobioną dębową szafą instrument znakomicie komponuje się z wystrojem świątyni. Od 1995 roku w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego organizuje się Letnie Festiwale Muzyki Organowej, podczas których znani wykonawcy wykorzystują walory drezdeneckich organów prezentując swój kunszt muzyczny.