Gietrzwałd: KONTEMPLUJĄCA – Rekolekcje z Maryją dla kobiet

Zapraszamy do Gietrzwałdu na Biblijne Dni Skupienia “Kontemplująca – Rekolekcje z Maryją dla kobiet”, które rozpoczną się w Dzień Kobiet 8 marca 2019 roku. Dni skupienia prowadzone są w klimacie pustyni i osobistego słuchania Słowa Bożego. Prosimy na rekolekcje zabrać Pismo Święte.

 “Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo”.
O. Krzysztof Wons SDS

Zapisy i informacje w Domu Pielgrzyma, tel. 89 512 31 02 wew. 220

Dni Skupienia w Gietrzwałdzie
8 – 10. 03. 2019 roku
Prowadzący – ks. Jarosław Klimczyk CRL

Piątek
18:00- Eucharystia w Bazylice
18:30 – kolacja w Domu Pielgrzyma
19:30- Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym – oratorium
21:00 – Czas osobistej modlitwy, przygotowanie do porannej medytacji

Sobota
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio) – oratorium
08:15- śniadanie
09:00-  Konferencja II – oratorium
10:15- Czas osobistej modlitwy
12.00 – Eucharystia w Bazylice
13:00 – obiad
13.30 – możliwość osobistej rozmowy z duszpasterzami
15:00 – Modlitwa oratio
18:00 – Możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania  w Bazylice
18:30 – kolacja
19:15 – Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym
20:30 – Czas modlitwy contemplatio

I Niedziela Wielkiego Postu 
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio)
08:15 – śniadanie
09.00 – Eucharystia w Bazylice
10:15 – Czas dzielenia się – spotkanie w grupie
11:15 – Koniec Dni Skupienia

Koszt za całość 100 zł – (Dni Skupienia dofinansowane są przez Fundację Przyjaciół Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie).

Organizator:
Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie.