Informacje

Jak zostać Kanonikiem Regularnym.

Jak wygląda pierwszy krok? – Pierwszy krok nie należy do nas. Pierwszy krok należy do Boga. On pierwszy wybiera i proponuje styl życia według Reguły św. Augustyna oraz trzech ślubów:

* posłuszeństwa
* czystości
* życia wspólnego bez własności

Tę Bożą propozycję nazywamy powołaniem.

Skąd wiemy, że zostaliśmy powołani do życia zakonnego?  – Mówi nam o tym Bóg na różne sposoby: przez słuchanie Słowa Bożego, przez tęsknotę za Panem Bogiem, miłość do Niego, zafascynowanie się Ewangelią i modlitwą, pragnienie zostania Kanonikiem Regularnym, umiłowanie służby dla drugiego człowieka i na wiele innych sposobów. Aby mieć pewność Bożego powołania do życia zakonnego rozeznajemy to powołanie nie tylko w samotności, ale także w rozmowach ze spowiednikiem, ojcem duchownym, duszpasterzami w parafii, duszpasterzem powołań, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienia.

Jak można poznać zakon? – Niektórzy z nas poznawali zakon od początków swojego życia, gdyż wychowywali się w parafiach kanonickich. Inni poznawali kanonickie życie uczestnicząc w ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez zakon np.: Warszawska Piesza Pielgrzymka, Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne, rekolekcje, dni skupienia itp. Niektórzy nasi współbracia odkryli swoje powołanie w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie przybywając tam z pielgrzymką. Dla wielu pierwszym krokiem w poznawaniu zakonu kanonickiego była lektura książek o kanonikach lub informacje zdobywane w Internecie.


Jak nawiązać pierwszy kontakt z zakonem?
– Najlepiej napisać lub zadzwonić do Kanonickiego Ośrodka Powołań. Duszpasterz Powołań odpowie na każde pytanie (o ile będzie umiał). Można wtedy rozpocząć proces poznawania zakonu i zaprzyjaźnienia się z nim. Poprzez Kanonicki Ośrodek Powołań można zdobyć informacje o możliwościach przyjazdu na rekolekcje lub na indywidualne dni skupienia. W czasie takich zjazdów jest możliwość poznania życia Kanoników.

Jak wyglądają etapy wstępowania do zakonu? – Do 16 lipca  należy dostarczyć do klasztoru w Krakowie na adres księdza Wizytatora następujące dokumenty:

* aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
* podanie o przyjęcie do Zakonu własnoręcznie podpisane
* szczegółowy życiorys własnoręcznie podpisany
* świadectwo maturalne
* opinię księdza proboszcza
* świadectwo zdrowia


Jak wygląda formacja do życia zakonnego i kapłaństwa?

1.      Trzytygodniowy postulat w jednym z kanonickich klasztorów. Rozpoczyna się w pierwszym tygodniu sierpnia. Jest to czas rozeznawania własnego powołania.
2.      Roczny nowicjat w Krakowie. Rozpoczyna się  przyjęciem do zakonu w uroczystość św. Augustyna, czyli 28 sierpnia. Nowicjat jest „czasem pustyni”. To forma wydłużonych rekolekcji. Nowicjusze przez modlitwę, studium i pracę poznają Boga, siebie i zakon.
3.      Formacja seminaryjna, która trwa minimum 6 lat. Po nowicjacie 28 sierpnia w uroczystość św. Augustyna, klerycy składają swoje pierwsze śluby zakonne na 3 lata. W październiku rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (przy Wawelu). Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci mają uprawnienia do pracy w szkolnictwie. Na początku piątego roku klerycy mogą składać śluby wieczyste, rok później mogą otrzymać święcenia diakonatu, a po kolejnym roku święcenia kapłańskie. W naszym zakonie formacja klerycka trwa minimum 6 lat. Może trwać dłużej w zależności od osobistych uwarunkowań kandydata do kapłaństwa.


Jak wygląda kanonicki strój zakonny?
Strojem zakonnym kanonika regularnego jest sutanna czarna z krótką pelerynką, noszona w dzień powszedni oraz sutanna biała (papieska) noszona w dni świąteczne oraz niedzielę z podwójnymi rękawami, na którą zakłada się komżę oraz mucet. Klerycy noszą sutannę czarną duchowieństwa diecezjalnego.


Jak wygląda plan dnia w seminarium?

05:50 – Pobudka
06:20 – Eucharystia w kaplicy zakonnej
07:00 – Jutrznia i Godzina Mniejsza
07:25 – Śniadanie
08:00 – Wykłady na ITKM-ie
12:30 – Różaniec w kaplicy
13:15 – Modlitwy Zakonne i Godzina Czytań w kaplicy zakonnej
13:30 – Obiad
14:00 – Rekreacja wspólnotowa
15:00 – Studium (w piątki praca fizyczna, a w środy i niedziele przechadzka)
17:30 – Rozmyślanie i Nieszpory
18:00 – Kolacja
19:00 – Rekreacja wspólnotowa
20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramenty i Kompleta (śpiewana)
21:30 – SILENTIUM (w soboty i niedziele o 22:00)
22:00 – Cisza nocna


Facebook – fb.me/kanonickie