Instytut Historyczny

Powołanie Instytutu Historycznego – dekret

Pradawny i zasłużony zakon kanoników regularnych świętego Augustyna
działa w Polsce od niemal tysiąclecia.
Jego liczne opactwa, prepozytury i rezydencje na równi z innymi zakonami
były nośnikami cywilizacji zachodniej, czynnikami chrystianizacji
i europeizacji naszego państwa, kuźniami narodowej kultury materialnej i duchowej.
Liczne kasaty przeprowadzone w okresie zaborów sprawiły jednak,
że dzisiaj zakon reprezentowany jest w Polsce
jedynie przez kongregację kanoników regularnych kongregacji laterańskiej,
kongregację kanoniczek regularnych św. Norberta albo premonstratensek
oraz kongregację kanoniczek regularnych Ducha Świętego de Saxia.

W trosce zatem o zachowanie od zapomnienia wielkiego dziedzictwa zakonu,
ukazywanie jego roli i zasług, niniejszym dekretem powołuję:

INSTYTUT STUDIÓW NAD DZIEJAMI I KULTURĄ
ZAKONU KANONIKÓW REGULARNYCH W POLSCE.

Instytut będzie działał przy Prowincji Polskiej Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich i pod auspicjami jej Wizytatora oraz Rady.
Jego siedzibą będzie dom prowincjalny w Krakowie.
Instytut może posługiwać się własną pieczęcią
oraz może wydawać własne pismo naukowe.

Jednocześnie powołuję dyrektora tegoż Instytutu
w osobie ks. prof. dr hab. Kazimierza Łataka,
kanonika regularnego laterańskiego, prowincji polskiej.
Dyrektora będzie wspomagać w działaniach Rada Naukowa,
która zostanie ustanowiona odrębnym zarządzeniem.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem dzisiejszym,
a Bóg wszechmogący za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny,
świętego Augustyna oraz błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
niech błogosławi dziełu, aby wydało plon obfity.


Ks. Marian Szczecina CRL
Wizytator