Jacek Krzewicki CRL

Ks. Jacek Krzewicki CRL pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie pełni funkcję ekonoma Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Ks. Jacek jest założycielem fundacji „OTUlony w nadzieję”, certyfikowanym specjalistom psychoterapii uzależnień oraz budowniczym i prezesem Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach k/ Ełku.

“Rozmowy o uzależnionych kobietach”

Książka jest owocem zorganizowanej w październiku 2006 r. przez fundację “OTUlony w nadzieję…” i Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach koło Ełku ogólnopolskiej konferencji “Uzależnienia u kobiet-diagnoza, terapia, specyfika podejść terapeutycznych”. Spotkanie wybitnych autorytetów, wygłoszone referaty, przeprowadzone warsztaty i dyskusje uświadomiły autorom publikacji, że jest to niezwykle ważne, choć często niezauważane zjawisko.

Korzystając z możliwości rozmowy z uczestnikami konferencji, autorzy książki pytali o to, co wydawało się ważne i ciekawe. Z dr Bohdanem Woronowiczem rozmawiali o specyfice kobiecego alkoholizmu, z mgr Magdaleną Ilnicką o społecznej percepcji kobiecego picia. Dr Anna Basińska opowiedziała o biologicznym aspekcie alkoholizmu kobiet, a prof. Lucyna Golińska o relacjach między osobowością a uzależnieniem. Mgr Leszek Sagadyn udzielił wywiadu o terapii uzależnionych z zaburzeniem osobowości borderline, a mgr Agnieszka Litwa o przemocy wobec pijących kobiet. Cykl rozmów zamyka opowieść dr Ewy Woydyłło o tym, jak kobiety wychodzą z alkoholizmu.

W niniejszym wydawnictwie autorzy przedstawili zapis swoich rozmów, czyniąc to z przekonaniem, że dyskusja o uzależnieniach kobiet musi zacząć się od przekazywania podstawowych informacji.