Kanonicy dzisiaj

Placówki w Polsce

 

Kanonicy regularni oddają się głównie posłudze w parafiach, m.in. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, głoszeniu rekolekcji i prowadzeniu działalności naukowej. W 2005 roku otworzyli Ośrodek Terapii Uzależnień OTU. Kanonicy polscy pracują również wśród Polonii w Anglii, a także w parafiach we Francji i na Białorusi. Dbają o pogłębianie wspólnotowego wymiaru swego życia.

STRUKTURA ZAKONU KANONICZEGO

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna ma charakter Konfederacji, na czele której stoi Opat Prymas. Nie ma on władzy jurysdykcyjnej nad poszczególnymi Kongregacjami. Jest to tytuł honorowy. Konfederacja została ustanowiona 25 maja 1959 roku listem apostolskim papieża Jana XXIII “CARITAS UNITAS”.

W skład Konfederacji wchodzi 9 Kongregacji. Prowincja Polska należy do Kongregacji Najświętszego Zbawiciela. Przełożonym wyższym kazdej Kongregacji jest Opat Generalny. Kongregacja może być podzielona na Prowincje i Regiony. Na czele Prowincji stoi wizytator. Prowincja złożona jest z kanonii na czele której stoi przeor.

 

 

KONFEDERACJA KANONIKÓW REGULARNYCH:

 

 

Kongregacja Naświętszego Zbawiciela
www.lateranensi.org


Kongregacja Austriacka

http://www.augustiniancanons.org/

Kongregacja Kanoników Regularnych św. Maurycego


Kongregacja Windesheim 

http://www.propstei-paring.de/


Kongregacja Niepokalanego Poczęcia

 

Kongregacja Matki Zbawiciela 

Kongregacja Braci Życia Wspólnego
http://www.mariabronnen.de/

Kongregacja Wiktorynów
http://www.abbaye-champagne.com/

Kongregacja św. Mikołaja z Góry Jowisz