Struktura Zakonu

STRUKTURA ZAKONU KANONICZEGO

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna ma charakter Konfederacji, na czele której stoi Opat Prymas. Nie ma on władzy jurysdykcyjnej nad poszczególnymi Kongregacjami. Jest to tytuł honorowy. Konfederacja została ustanowiona 25 maja 1959 roku listem apostolskim papieża Jana XXIII “CARITAS UNITAS”.

W skład Konfederacji wchodzi 9 Kongregacji. Prowincja Polska należy do Kongregacji Najświętszego Zbawiciela. Przełożonym wyższym kazdej Kongregacji jest Opat Generalny. Kongregacja może być podzielona na Prowincje i Regiony. Na czele Prowincji stoi wizytator. Prowincja złożona jest z kanonii na czele której stoi przeor.

 

 

KONFEDERACJA KANONIKÓW REGULARNYCH:

Kongregacja Naświętszego Zbawiciela

Kongregacja Austriacka 
http://www.augustiniancanons.org/

Kongregacja Kanoników Regularnych św. Maurycego 


Kongregacja Windesheim 

http://www.propstei-paring.de/


Kongregacja Niepokalanego Poczęcia

 

Kongregacja Matki Zbawiciela 

Kongregacja Braci Życia Wspólnego 
http://www.mariabronnen.de/

Kongregacja Wiktorynów 
http://www.abbaye-champagne.com/

Kongregacja św. Mikołaja z Góry Jowisz