Struktura Prowincji

ZARZĄD POLSKIEJ PROWINCJI KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH

WIZYTATOR
Ks. Marian Szczecina CRL

RADA WIZYTATORA
Ks. Piotr Adamus CRL -wikariusz prowincjalny
Ks. Wojciech Ćwiękała CRL 
Ks. Jacek Krzewicki CRL
Ks. Tomasz Ratajczak CRL


WIZYTATOR
Ks. Marian Szczecina CRL
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (12) 430 62 94
e-mail: wizytator@kanonicy.pl
NIP 676-22-25-769; Reg. 040110163

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski
62 1020 2892 0000 5302 0513 4954 PLN
71 1020 2892 0000 5202 0513 5035 EUR
79 1020 2892 0000 5402 0513 5084 GBP


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Magister Kleryków i Nowicjuszy
Ks. Wojciech Ćwiękała CRL
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel./fax. (12) 430 60 16
e-mail: magister@kanonicy.pl
NIP 676-17-79-394; Reg. 040110105

Numer konta bankowego: 
PKO BP: 13 1020 2892 0000 5602 0187 7265


KANONICKIE DUSZPSTERSTWO POWOŁAŃ
Ks. Jarosław Klimczyk CRL
ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
e-mail: kanonicy@gmail.com