Kraków: Ukończenie kolejnego etapu renowacji Elewacji Klasztoru

W listopadzie 2018 roku ukończono kolejny etap renowacji elewacji najstarszego skrzydła wschodniego, połączonego wąskim przejściem z kościołem. Pochodzi ono z XV wieku, z czasów prepozytów Konrada Alemana, Grzegorza Polaka i Gaspara Polaka, aczkolwiek swój obecny wygląd zawdzięczają pracom prepozytów XVII-wiecznych Marcina Kłoczyńskiego i Jacka Liberiusza.