Mstów

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Targowa 2 (Wancerzów)
42 – 244 Mstów
tel. (34) 366 88 99

fax. 34 366 87 66

Aktualności w Parafii

 

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

– poniedziałek od 9.00 – 10.00

– wtorek od 16.00 – 17.00

– czwartek od 9.00 – 10.00

– piątek od 16.00 – 17.00

– sobota od 9.00 – 10.00

 

Nabożeństwa:

– we wtorki o godz. 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– w środy po Mszy wieczornej Nowenna do Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia

– w niedzielę o godz 6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

– w październiku o godz. 18.30 Różaniec

– w maju nabożeństwo majowe po wieczornych Mszach św.

– w czerwcu nabożeństwo czerwcowe po wieczornych Mszach św.

– w pierwsze soboty miesiąca o godz. 7.00 Msza św. w int. Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP i nabożeństwo pierwszosobotnie

– w okresie Wielkiego Postu w niedzielę o godz. 16.50 Gorzkie Żale

– w okresie Wielkiego Postu w piątki o godz. 17.15 Droga Krzyżowa

– w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00

– w pierwsze niedziele miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

 

Księża pracujący w parafii:

ks. Dawid Kover CRL – przeor i proboszcz

ks. Feliks Popielewicz CRL

ks. Jan Brzozowski CRL

ks. Zdzisław Siuta CRL

ks. Piotr Szydełko CRL

ks. Bogdan Łukuć CRL

 

 

 

Numer konta bankowego:

Parafia katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

Mstów, ul. Targowa 2

PKO Bank Polski

88 1020 2892 0000 5802 0516 2856

 

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

PKO Bank Polski

98 1020 2892 0000 5402 0516 2872

 

Kaplica Pogrzebowa

PKO Bank Polski

98 1020 1664 0000 3102 0497 8138

 


 

Dzieje parafii  związane są z zakonem kanoników regularnych, którzy osiedlili się w Mstowie w 1220 r. Po kasacie zakonu przez zaborcę (17.04.1819 r.) parafią administrowało duchowieństwo diecezjalne. Dnia 19 marca 1990 roku arcybiskup metropolita częstochowski  Stanisław Nowak powierzył ją znów kanonikom regularnym.

Obecny kościół  parafialny w stylu późnego baroku budowano w latach 1718-1742. Konsekrował go w dniu  15 sierpnia 1748 roku  biskup Franciszek Kobielski. Świątynia jest orientowana, postawiona na planie krzyża łacińskiego. Fasadę główną zwieńczają dwie wieże, przykryte baniastymi hełmami. Ulegał on jednak zniszczeniom i pożarom. Największe z tych zniszczeń  dokonały się podczas pierwszej wojny światowej. Po drugiej wojnie światowej kościół zaczęto podnosić z ruiny.

Po przejęciu parafii przez kanoników regularnych laterańskich w roku 1990 zostały wykonane prace restauracyjne przy ołtarzu głównym, ołtarzu MB Mstowskiej, przy odnowieniu fresków i polichromii kościoła. W ostatnich latach rozpoczęto odnowę elewacji zewnętrznej kościoła.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak w dniu 24 maja  2000 r. podniósł kościół do rangi sanktuarium  p.w. Najświętszej Maryi Panny Mstowskiej Miłosierdzia, a 20 lipca 2000 r. ukoronował słynący łaskami obraz Matki Bożej.

Kanonicy regularni wybudowali przylegający bezpośrednio do kościoła klasztor. Obecny kształt zawdzięcza on wielowiekowej trosce zakonników którzy go systematycznie rozbudowywali. Najstarsze jego fragmenty datują się na XV wiek.  Od roku 1990 jest on nieustanie restaurowany i remontowany.


 

Rys historyczny: Parafia istniała już pod koniec XII wieku. W 1212 r., odbył się tu synod biskupów polskich. Jej dzieje związane są z zakonem Kanoników Regularnych Laterańskich, którzy osiedlili się w Mstowie w 1220 r. Po kasacie klasztoru przez zaborcę (17.04.1819 r.) parafią administrowało duchowieństwo diecezjalne. Dnia 19.03.1990 r. arcybiskup Stanisław Nowak powierzył ją znów dawnym duszpasterzom zakonnym. Pierwszy kościół miał tu zbudować Piotr Dunin. Pod koniec XII w. w miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła zakonnicy zaczęli wznosić nowy murowany. W I poł. XV stulecia kościół i złączony z nim klasztor zostały znacznie rozbudowane. W 1441 r., na synodzie w Łęczycy, prymas Wincenty Kot nadał temu kościołowi tytuł kolegiaty i dedykował go NMP Wniebowziętej i św. Augustynowi. W 1556 r. kościół ten zniszczył pożar, a odbudowę dokończył w 1636 r. prepozyt Andrzej Strzembosz. W 1655 r. świątynię (i zabudowania klasztorne) zajmowali Szwedzi dewastując i grabiąc, a dzieła zniszczenia dokończył pożar (1702 r.) Obecną świątynię parafialną budowano w latach 1718-1742. Konsekrował ją 15.08.1748 r. biskup Franciszek Kobielski. Po pożarze w 1776 r. odnawiał ją prepozyt i zarazem biskup Ignacy Kozierowski. Kolejne zniszczenia spowodowały podczas pierwszej wojny światowej wojska niemieckie i rosyjskie. Świątynię podnosił z ruin i restaurował ks. Michał Maniewski w latach 1925-1932. Arcybiskup Stanisław Nowak ustanowił tu 24.05.2000 r. sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Mstowskiej Miłosierdzia, a 20.07.2000 r. ukoronował słynący łaskami obraz Matki Bożej.
Na terenie parafii (do 1879 r.) istniał jeszcze zbudowany za rządów prepozyta Adama (1457-1468) kościół pw. św. Stanisława usytuowany po prawej stronie Warty, w którym kanonicy regularni odprawiali nabożeństwa raz w miesiącu. Był on wielokrotnie niszczony przez wylewy rzeki oraz pożary. Ponadto zbudowano tu w 1620 r. kościół pw. św. Wojciecha pełniący obecnie funkcję świątyni cmentarnej. Konsekrował go 26.04.1633 r. biskup Mikołaj Oborski. W nim sprawowano nabożeństwa zaledwie kilka razy w roku. W 1811 r. otwarto przy nim cmentarz grzebalny. W latach 1985-89 we wsi Konin postawiony został, staraniem ks. Stanisława Boreckiego, kościół filialny wraz z zapleczem duszpastersko-administracyjnym. Stał się on centrum życia religijnego nowej wspólnoty, po utworzeniu w tej miejscowości siedziby parafii. Obecnie w świątyniach parafii mstowskiej prowadzone są bieżące prace konserwacyjne.
Na terenie parafii, na Przeprośnej Górce znajduje się sanktuarium ze stacjami drogi Krzyżowej i Drogi Różańcowej ustanowione 23.09.2006 r. przez arcybiskupa Stanisława Nowaka. Jest ono pod opieką duszpasterską Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce prowadzących od 1989 r. Dzieło „w służbie Bożego miłosierdzia”. Po pięciu latach istnienia członkowie Dzieła rozpoczęli budowę świątyni Ośmiu Błogosławieństw pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W 1994 r. arcybiskup S. Nowak poświęcił kamień węgielny, przywieziony z Góry Ośmiu Błogosławieństw w Ziemi Świętej. Tenże arcybiskup uroczyście poświęcił wybudowany kościół.

Opracował: ks. dr hab. Paweł Wolnicki