Oddział Psychiatryczny – Ełk

Oddział Dzienny Psychiatryczny stanowi jedną z form leczenia psychiatrycznego. Nasza placówka prowadzi zajęcia dla osób z chorobami psychicznymi, a także dla osób z zaburzeniami osobowości.

Pracownicy Oddziału to wykwalifikowana kadra spełniająca wymogi Ministerstwa Zdrowia:

  • lekarze psychiatrzy
  • psycholodzy
  • psychoterapeuci
  • terapeuta zajęciowy
  • pedagogTerapia kontynuowana jest przez okres 3 miesięcy. Leczenie w placówce jest bezpłatne i honorowane przez ZUS. Pacjenci mogą otrzymać zwolnienie lekarskie na czas odbywania terapii.http://www.psychiatriaelk.pl