Ogłoszenia

Duszpasterze powołań pełnią dyżury w Gietrzwałdzie i w Krakowie. Zapraszamy.
Informacja: 602 477 238, e-mail: kanonicy@gmail.com


Zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach:

03-05 marca 2017 – Dni Skupienia w Gietrzwałdzie: “Ocalony – rekolekcje z Zacheuszem”.