Stanisław Nalbach CRL

Ks. dr Stanisław Nalbach CRL pracuje w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rąpinie. Ks. Stanisław pełni funkcję proboszcza parafii, jest katechetą oraz duszpasterzem młodzieży.

 

 


 

“Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku”

Książka napisana wspólnie przez Księży prof. Kazimierza Łataka CRL i dr Stanisława Nalbacha CRL poświęcona dorobkowi intelektualnemu prepozytury krakowskiej w XV i XVI wieku.