Wielkanoc

godadamZbudź się, o śpiący! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd!
Niech radość ze spotkania Zmartwychwstałego Pana,
żyje w Waszych sercach na wieki,
niech nadzieja nowego spotkania z Nim
prowadzi Was przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Kanonicy Regularni Laterańscy