Hymny do Św. Augustyna

1. Święty Ojcze Augustynie mel. I   

tłumaczenie i mel.: ks. Stanisław Świś CRL 26.X.1981

2. Ciebie biednych miłośniku   *   wychwalają wszyscy wraz
Tobie prawdy przewodniku   *  cześć składamy w każdy czas
Pismo Święte gdy wykładasz  * całym naszym sercem władasz

3. To co było dla nas mgliste  *  jasną czynisz tego treść
Zbawcy słowa wiekuiste  * pragniesz nam na pokarm nieść
Psalmów treść sens podając wierny  * napój dajesz nieśmiertelny

4. Ty Regułę piszesz braciom *  Swym zakonnym jako wzór
Ten co ją wypełnia pracą  * do niebiańskich kroczy gór
I za Twoim przewodnictwem  * Bożym cieszy się dziedzictwem

5. Niech Królowi królów będzie  * cześć zbawienie chwała wraz
Trójcy Świętej zawsze wszędzie *  hołd i sława w każdy czas
Daj nam Boże przy Twym tronie  * życie wieczne Świętych gronie.  Amen.

  – pobierz plik mp3

  – opracowanie na organy 

 


2. Święty Ojcze Augustynie mel. II  

tłumaczenie: ks. Stanisław Świś CRL
melodia zaadaptowana z “Magne Pater Augustine” wersja łacińska

2. Cie-bie biednych miłośniku   *   wychwalają wszyscy wraz
Tobie prawdy przewodniku   *  cześć składamy w każdy czas
Pismo Święte gdy wykła-dasz  * całym naszym sercem władasz

3. To co było dla nas mgliste  *  jasną czynisz tego treść
Zbawcy słowa wiekuiste  * pragniesz nam na pokarm nieść
Psalmów treść sens podając wie-rny  * napój dajesz nieśmiertelny

4. Ty Regułę piszesz braciom *  Swym zakonnym jako wzór
Ten co ją wypełnia pracą  * do niebiańskich kroczy gór
I za Twoim przewodni-ctwem  * Bożym cieszy się dziedzictwem

5. Nie-ch Królowi królów będzie  * cześć zbawienie chwała wraz
Trójcy Świętej zawsze wszędzie *  hołd i sława w każdy czas
Daj nam Boże przy Twym tro-nie  * życie wieczne Świętych gronie.  A-men.

  – pobierz plik mp3

  – układ do wydruku 

 


 

3. Wielki Ojcze Augustynie   

   źródło: Rękopis, śpiewnik kościelny ks. Jana Babraja CRL z 1891 roku

 

2. Tyś napisał dla zakonów święte drogi i prawa
A kto w nich wytrwa do zgonu niemi serce napawa.
Ten za Twą opieką pewnie trafi do nieba,
Do Ojczyzny swej wiecznej, gdzie już cierpieć nie trzeba.

  – pobierz plik mp3

  – pobierz opracowanie na organy 

 


4. Magne Pater Augustine   

Tadeusz Machl 1922-2003     Kraków 16 październik 1953

Odnaleziono w Bazylice Bożego Ciała w 2005 roku gdzie T. Machl był organistą oraz gdzie uczył śpiewu.

 

Amatorem paupertatis * Te collaudant pauperes:
Assertorem veritatis * Amant veri judices:
Frangis nobis favos mellis, * De Scripturis disserens.

Quae obscura prius erant * Nobis plana faciens,
Tu de verbis Salvatoris * Dulcem panem conficis,
Et propinas potum vitae * De Psalmorum nectare.

Tu de vita monachorum * Sanctam scribis regulam,
Quam qui amant et sequuntur * Viam tenent regiam,
Atque tuo sancto ductu * Redeunt ad patriam.

Regi regum salus, vita, * Decus, et imperium:
Trinitati laus et honor * Sit per omne saeculum,
Quae concives nos adscribat * Supernorum civium.

Amen.

  – pobierz plik mp3

  – pobierz wersje do wydruku

 


5. Magne Pater Augustine   

Tadeusz Machl 1922-2003     

Odnaleziono w Bazylice Bożego Ciała w 2005 roku gdzie T. Machl był organistą oraz gdzie uczył śpiewu.

 

Amatorem paupertatis * Te collaudant pauperes:
Assertorem veritatis * Amant veri judices:
Frangis nobis favos mellis, * De Scripturis disserens.

Quae obscura prius erant * Nobis plana faciens,
Tu de verbis Salvatoris * Dulcem panem conficis,
Et propinas potum vitae * De Psalmorum nectare.

Tu de vita monachorum * Sanctam scribis regulam,
Quam qui amant et sequuntur * Viam tenent regiam,
Atque tuo sancto ductu * Redeunt ad patriam.

Regi regum salus, vita, * Decus, et imperium:
Trinitati laus et honor * Sit per omne saeculum,
Quae concives nos adscribat * Supernorum civium.

Amen.

  – pobierz plik mp3

  – wydrukuj wersję dla chóru        – wydrukuj wyciąg organowy

 


6. Magne Pater Augustine  

 

źródło: z Rękopisu “Zbiór pieśni kościelnych i preludjów” ks. Jana Babraja CRL

 

 

Amatorem paupertatis * Te collaudant pauperes:
Assertorem veritatis * Amant veri judices:
Frangis nobis favos mellis, * De Scripturis disserens.

Quae obscura prius erant * Nobis plana faciens,
Tu de verbis Salvatoris * Dulcem panem conficis,
Et propinas potum vitae * De Psalmorum nectare.

Tu de vita monachorum * Sanctam scribis regulam,
Quam qui amant et sequuntur * Viam tenent regiam,
Atque tuo sancto ductu * Redeunt ad patriam.

Regi regum salus, vita, * Decus, et imperium:
Trinitati laus et honor * Sit per omne saeculum,
Quae concives nos adscribat * Supernorum civium.

Amen.

  – pobierz plik mp3

  – pobierz wersje do wydruku


Komentarz

Zbiór niniejszych Hymnów do św. Augustyna, nie jest przypadkowy. Są to bowiem, utwory ściśle związane z Zakonem Kanoników Regularnych Laterańskich i Parafią Bożego Ciała w Krakowie.

 

Twórca melodii Hymnu  1. Święty Ojcze Augustynie, ks. Stanisław Świś CRL napisał:
“Zgodnie z zaleceniem soborowych przepisów liturgicznych naszą modlitwą wieczorną jest zasadniczo <Modlitwa na Zakończenie Dnia> /Kompleta/. W kanonii krakowskiej przyjęło się od wielu już lat, że w niektóre dni odmawiamy wtedy także litanie. I tak: … we wtorek – do św. Augustyna;… Polski tekst hymnu “Magne Pater Augustine”, który zawsze śpiewaliśmy przy obłuczynach i składaniu ślubów zakonnych, został odbity wraz z nową melodią 26.X.1981 roku.”

 

Hymny Magne Pater Augustine w opracowaniu Tadeusza Machla na chór męski (Tenor I, Tenor II, Baryton i Bas) zostały odnalezione w zeszycie w 2005 roku. Tadeusz Machl, uczył śpiewu w Klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich, i dlatego też specjalnie dla księży, kleryków i braci, skomponował owe Hymny.

Po Ks. Janie Babraju CRL pozostały dwa śpiewniki rękopisy. W jednym z nich z roku 1891 zapisany jest hymn Wielki Ojcze Augustynie  w opracowaniu 4-głosowym.

Ostatni z przedstawionych Hymnów Magne Pater Augustine, jest dopisany przez inną osobę w rękopisie ks. Jana Babraja CRL. Oznacza to, że śpiewnik był używany przez następne pokolenie po ks. Janie Babraju CRL.

 

Zebrał i opracował:

Jarosław Raczek
organista Bazyliki Bożego Ciała
w Krakowie

e-mail:organista(na)kanonicy.pl